Chính Sách Bảo Mật

  Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của DieuHau.vn. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của BANAarchitects.com,  có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.  Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên BANAarchitects.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin chúng tôi thu thập 
  Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên BANAarchitects.com, bạn cần phải liên hệ và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

 • Họ Tên, tuổi, tỉnh thành của bạn;
 • Email, số điện thoại di động, zalo,..;
 • Nhu cầu tư vấn thiết kế, thông tin công trình của bạn;
 • Khả  năng tài chính dành cho công trình của mình.

Sử dụng thông tin của bạn
  Mục tiêu của BANAarchitects.com là mang lại cho quý khách dịch vụ tư vấn thiết kế một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí thẩm mỹ và công năng. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 • Bám sát theo đề bài mà khách hàng đưa ra nhằm tối ưu các phương án ngay từ khi bắt đầu dự án;
 • Gửi email thông báo các chương trình khuyến mại;
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi.

Tiết lộ thông tin của bạn
  Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

 • Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 • Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên BANAarchitects.com hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến BANAarchitects.com.